ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

ข่าวเกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยงวันนี้

27 มี.ค. 2564
199 0
วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ขอนแก่น ชุมแพ อุดรธานีและสารวัตรข้าวที่รับผิดชอบในจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ข่าวแนะนำ

เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
26 มี.ค. 2564
162 0
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุธิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
26 มี.ค. 2564
170 0
"ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่.....................
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
21 มี.ค. 2564
45 0
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้นฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดดังกล่าวมาก ขอเน้นย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิได้เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดแล้ว
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
24 ก.พ. 2564
1.46K 0
กระทรวงมหาดไทย เตือนประชาชนระวังโรคสัตว์ปีก หลัง "ไข้หวัดนก" ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง หากพบสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติให้รีบแจ้งทันที .
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
23 ก.พ. 2564
61 0
รมช.มนัญญารับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล รมช.มนัญญา รับข้อเสนอ 2 ปีเริ่มนับผิดชำระหนี้ไว้พิจารณาพร้อมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกจังหวัดก่อนลงนามในกฏกระทรวง
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
7 ก.พ. 2564
1.09K 10
อย. ชี้แจงข้อสงสัยการขออนุญาตปลูกกัญชง การยื่นคำขอสามารถยื่นที่ อย. หรือ สสจ. ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ พร้อมเอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน หากไม่มีคู่ธุรกิจ อย. ยินดีจับคู่ธุรกิจให้ พร้อมเตือน อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลชักชวนสมัครสมาชิกและซื้อหุ้นเพื่อรับเมล็ดพันธุ์ไปปลูกและรับซื้อผลผลิต
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
7 ก.พ. 2564
120 0
ปีแล้วปีเล่าเปลี่ยนมาหลายรัฐบาล พอรัฐบาลชุดนี้ได้นายหัวต่อ นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตร มาคุมทีม เกษตรฯ ภายใต้การรวมทีม 3 จตุรเทพ ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, มนัญญา ไทยเศรษฐ์ และประภัตร โพธสุธน 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ บริหารเกือบ 3 ปียังไม่เห็นผลที่ชัดเจน
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
4 ก.พ. 2564
75 0
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2563/64 ณ สำนักเครื่องจักรกล
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
3 ก.พ. 2564
77 0
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมาสหกรณ์เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ.) 15 แห่งซึ่งมียอดหนี้เงินกู้และเงินฝากประมาณ 3 พันล้านบาท ได้เข้าพบเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสอ.สรฟ.ที่ยังไม่สามารถชำระคืนได้ ซึ่งในการหารือได้มีการชี้แจงถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามในวันที่ 8 ก.พ. 2564 จะเชิญกรรมการสหกรณ์สอ.สรฟ.มารือถึงแผนการชำระหนี้เงินกู้ให้กับ 4 สหกรณ์เจ้าหนี้เงินกู้ เพื่อให้การชำระหนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันไว้
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
27 ม.ค. 2564
1.16K 0
ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล ประกาศชัยชนะ เผยภาพหาชมยาก "เต่ามะเฟือง" 78 ตัวถือกำเนิดแล้ว ทำลายสถิติในรอบ 10 ปี คนแห่กดไลท์ชื่นชมเพียบ
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
22 ม.ค. 2564
88 0
รัฐมนตรีเกษตรฯ นำทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
8 ม.ค. 2564
90 0
กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งขยายซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หวังกระจายสินค้าดีมีคุณภาพ สู่ผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด เน้นสินค้าหลักข้าวสาร นม ไข่ไก่ อาหารแปรรูป และพืชผักผลไม้ที่สดสะอาด ปลอดภัย ขณะนี้มีซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์แล้ว 94 แห่ง เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบสหกรณ์กว่า 86 ล้านบาท และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ผู้จำหน่ายปลายทาง 170 แห่ง พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าจากซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ คาดในปี 64 นี้ จะมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 157 แห่งทั่วประเทศ
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
4 ม.ค. 2564
668 7
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาครปิด ทำให้ไม่สามารถส่งกุ้งออกขายได้ เพราะไม่มีตลาดรองรับ ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
25 ธ.ค. 2563
179 0
รัฐมนตรีเกษตรฯ ยืนยัน สินค้าจากประมง-ปศุสัตว์ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนสามารถบริโภคได้ตามปกติ
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
14 ธ.ค. 2563
218 0
เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จัดสาธิตการทดสอบโดรน ภายใต้แบรนด์ "เจ้าเอี้ยง" โดรนเกษตรสัญชาติไทย ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์โดยคนไทย มุ่งเสริมประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองค์รวมภาคเกษตรกรรมของไทย
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
14 ธ.ค. 2563
158 0
รมช.ประภัตร คิกออฟเปิดแปลงนาอัจฉริยะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพและรายได้อย่างยั่งยืน หนุนถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เผยปลูกข้าว 1 ไร่ ทุนไม่เกิน 3 พันบาท

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

3 พ.ย. 2563
89.01K 78
"ฉาย บุนนาค" ยัน "เนชั่น" ไม่กระทบ กรณีผู้ประกาศดังลาออก ย้ำอุดมการณ์ขายความน่าเชื่อถือ-เนื้อหาสาระ-รับผิดชอบต่อสังคม ยันไม่มีความขัดแย้งกับใคร .

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

2 พ.ย. 2563
396.85K 1.56K
อาจารย์นิด้าฯ โพสต์เฟสบุ๊ค แฉข้อมูลลับ "แกนนำฯ" ประท้วง พบทำเรื่องขอลี้ภัยการเมืองไปสหรัฐฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐฯ หรือ CIA ให้การรับรองคำขอ