ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายกฯ ออกสารวันแรงงาน ระบุ ผ่านวิกฤตนี้พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ชี้ พร้อมยกระดับแรงงานไทย

148 0
นายกฯ ออกสารวันแรงงาน ระบุ ผ่านวิกฤตนี้พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ชี้ พร้อมยกระดับแรงงานไทย

นายกฯ ออกสารเนื่องในวันแรงงาน ยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งแก้ไขปัญหา โควิด-19 ให้คลี่คลาย ระบุ พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกับพี่น้องแรงงานด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ชี้ พร้อมหนุนสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

วันนี้ (1 พ.ค.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกสารเนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2564 ความว่า เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผมขอส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานไทยทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้ต้องงดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติอีกปีหนึ่ง ด้วยรัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องแรงงาน และประชาชนทุกคน ทั้งนี้มิได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการมีงานทำของพี่น้องประชาชน และพี่น้องแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจในขณะนี้

ที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน รวมถึงขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม ลดค่าน้ำและค่าไฟ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และมาตรการอื่น ๆ เพื่อให้พี่น้องแรงงานทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และพร้อมที่จะเดินไป ข้างหน้าด้วยกันอย่างเข้มแข็งในเร็ววัน พร้อมกันนี้ยังให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และการพัฒนาความสามารถและศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย เพื่อให้พี่น้องแรงงานมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น

ผมมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานทุกคน ขอให้ดูแล รักษาสุขภาพ ดำเนินชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการ กินร้อน ช้อนเรา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง และพบแพทย์เมื่อมีอาการ ซึ่งจะช่วยทุกกคนปลอดการติดเชื้อโรคและเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค

ในโอกาส "วันแรงงานแห่งชาติ" ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแรงงาน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend