ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

'ชัยชาญ เจริญสุข' นั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้ส่งออกฯ คนใหม่

34 0
ชัยชาญ เจริญสุข นั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้ส่งออกฯ คนใหม่

ดร.ชัยชาญ เจริญสุข นั่งประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คนที่ 7 วาระปี 2564 2565 ต่อจาก นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ เดินหน้าสร้างความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกและผู้ส่งออกไทย

ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคนใหม่ เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้จัดประชุมสามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2564 2565 และตนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คนที่ 7 ต่อจาก นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีนโยบาย "Click to Go" เน้นสร้างความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกและผู้ส่งออกไทยในทุกมิติ เติบโตและแข่งขันได้หลังวิกฤตโควิดผ่านพ้น ก้าวไปสู่ Trading Nation โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้


Strategic Competitive Trade

วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกและการจัดทำเขตการค้าเสรีกรอบต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีการส่งออก แถลงข่าวนำเสนอประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

Logistics and International Trade Facilitation

การขจัดอุปสรรค ลดขั้นตอนด้านการค้าระหว่างประเทศตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่โรงงานจนถึงมือลูกค้า ทั้งในด้านกฎหมายและการดำเนินการ ส่งเสริมมาตรฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ (Ease of Doing Business and Logistics Standardization) ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และพร้อมก้าวไปสู่ Digital Economy

Global Value Chain Alliance

กระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองของผู้ส่งออก เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ให้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ค่าระวางเรือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ตาม SDGs เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าในอนาคต

Capacity Building

Upskill and Reskill Training เพิ่มทักษะใหม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมทั้งคนและองค์กร ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ส่งออก อาทิ AEO ของกรมศุลกากร เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการขององค์กร และพร้อมก้าวสู่ Digital Economy

"การค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การลดต้นทุนของผู้ประกอบการ การสร้างความสะดวกทางการค้า อัตราค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สมเหตุสมผล เป็นพันธกิจหลักที่ สรท. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี" ดร.ชัยชาญ กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์