ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

คุมเข้ม ปชช.5 จว.พื้นที่สีแดง เดินทางเข้าโคราชช่วงสงกรานต์

378 0
คุมเข้ม ปชช.5 จว.พื้นที่สีแดง  เดินทางเข้าโคราชช่วงสงกรานต์

ผู้ว่าโคราช ออกมาตรการคุมเข้ม ปชช.5 จว.พื้นที่สีแดง เดินทางเข้าโคราชช่วงสงกรานต์ได้ ไม่ต้องกักตัวแต่ห้ามไปที่ชุมชน ตลาด สถานบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยว ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

8 เมษายน 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากมีการแพร่ระบาดหลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ รวมทั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นั้น ทางจังหวัดฯโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการหารือและออกมาตรการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยได้ออกคำสั่งอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันข่าวสารที่คลาดเคลื่อน สำหรับขั้นตอนของประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเดินทางเข้าพักในหมู่บ้านหรือชุมชน รีสอร์ท ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา จะต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ ภายใน 12 ชั่วโมงนับแต่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง ไม่อนุญาตให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัดข้างต้น เดินทางไปยังสถานที่ชุมชน แออัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลาด เป็นต้น

ส่วนการเข้าพักที่โรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นหน้าที่ของโรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ท จะต้องคัดกรองอาการและวัดไข้ให้กับผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ และให้คัดกรองต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก รวมทั้ง บันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงาน ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ท ภายในวันที่บันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล รวมถึงโรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ท ซึ่งมีผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม จะต้องจัดแยกพื้นที่เข้าพัก สถานที่รับประทานอาหาร แยกต่างหากจากผู้เข้าพักที่ไม่ได้เดินทางมาจากอื่นๆ และจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 3 เมตร ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยการ Scan QR Code "ไทยชนะ" หรือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้น ๆ จัดไว้ หากพบว่า ผู้เข้าพักหรือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที


นายวิเชียรฯ กล่าวอีกว่า ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม กรณีไป - กลับ ทั้งที่มาติดต่อราชการ หรือมาปฏิบัติภารกิจอื่นใดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะต้องได้รับการคัดกรองอาการ วัดไข้ และบันทึกรายละเอียดการเดินทางด้วย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ และชุมชนทุกแห่ง รายงานข้อมูลและรวบรวมรายงานส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือชุมชนภายในวันที่บันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรค ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเสร็จ ให้เดินทางกลับภูมิสำเนาโดยเร็ว

"ในส่วนของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม จะต้องมีเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับเขตเทศบาลฯ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ โดยให้เริ่มมีผลตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564" นายวิเชียรฯ กล่าว

เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend