ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศ 8 ข้อกำหนด คำสั่งนายกฯ สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

106.70K 850
ประกาศ 8 ข้อกำหนด คำสั่งนายกฯ สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งนายกฯ 8 ข้อกำหนด สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจว และเงื่อนไขการเปิดร้านกิจการต่างๆในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่มใช้ 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

สำหรับ  8 ข้อประกอบด้วย 

1.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ซึ่งครอบคลุมใน 28 จังหวัดที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดก่อนหน้านี้

2.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการควบคุมโรค เช่น การจัดประชุมสัมมนา งานเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารและสิ่งของต่างๆเว้นแต่เป็นการดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้ ผู้ว่าฯ กทม.โดยคำแนะนำของ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ หรือ  ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคำแนะนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณา อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบ

3.การปิดสถานที่เสียงต่อการแพร่โรค ให้ ผู้ว่าฯ กทม. หรือ ผู้ว่าฯจังหวัด อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

4.เงื่อนไขการเปิดดำเนินการกิจการต่างๆในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้สถานที่ กิจการ หรือการทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้ เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา และการจัดระบบ และระเบียบต่างๆที่กำหนด

(1) การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด โดยอาจให้เป็นลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่นโดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณา ประเมิน กำหนดรูปแบบและการกำกับดำเนินการตามข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวของแต่ละพื้นที่จังหวัดให้เหมาะสม

"ให้อำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประกอบกิจการร้านอาหาร" โฆษก ศบค. ระบุ 

(2) การจำหน่ายสุราสำหรับร้านอาหาร สถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน

(3) ห้างสรรพสินค้า ยังให้เปิดให้บริการได้ตามปกติ


5.คำสั่งปิดหรือเปิดสถานประกอบกิจการต่างๆให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถมีคำสั่งเปิด หรือ ปิด ในพื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากพื้นที่ๆกำหนด

6.การเดินข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการตรวจคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือ ชะลอการเดินทางเข้มเขตพื้นที่เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น

7.สนับสนุนให้ทำงานเวิร์คฟอร์มโฮม สลับวันเวลา เหลื่อมวันการทำงานเต็มที่

8.ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ง เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้อนุญาตให้ผ่อนคลาย หรือ กระชับมาตรการที่บังคับใช้สถานที่กิจการหรือกิจการเพิ่มเติมได้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เห็นสมควร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend